išsverti

išsverti
išsver̃ti, ìšsveria, ìšsvėrė tr. LVI809, išsvérti, ìšsveria, išsvė́rė 1. N, NdŽ nustatyti svorį, pasverti. 2. pasiekti, turėti tam tikrą svorį: Nieko neišsvė́rė uogos, baisiai sausos Klt. 3. svoriu išvarginti, ištempti: Du kibirus benešant, net rankas išsvėrė . 4. KI162, Š, NdŽ, Gršl, Kv svertu iškelti, išversti: Išsver̃k akmenį iš duobės J. Ìšsvėrė katilą iš mūro Dr. Liepia išsvėrus išritinti dvylika didžių akmenų I. | prk.: Tau ir piršlys! Turbūt jis laukia, kad jį kas iš vežimo išsvertų I.Simon. 5. svirtimi ištraukti: Vien tik arkliam dešimts viedrų vandens išsvė́riau . | refl. tr.: Kai išsisvérsi, tada atsigersi . 6. NdŽ, Šts padaryti, kad būtų nukabęs, išsikišęs, išleisti žemyn, iškarti. | refl.: Smagiai išsisvė́rę pėdai iš šalinės in pado Ktk. Galim apvirst – visi rugiai šiton vežimo pusėn išsisvė́rė Trgn. Suknelės šonai išsisvė́rę Klt. Išsisvė́rė jo pilvas nuo alaus Klt. Pilvas karvės išsisvė́ręs, gal du teliokai bus Klt. Navikas išsisvė̃ręs po kaklu lyg didžiausias pagurklis Gs. Iš ponakt jam ant žando gumbas išsisvė́rė . 7. refl. Š, 77, NdŽ perlinkus per ką išsikišti iš vidaus: Ko teip išsìsvėrei pro langą – da iškrisi Ėr. Steponas atidaro langą. Paskui išsisveria laukan, rymo ant alkūnių, gerdamas aitroką klevukų ir levendrų kvapą V.Bub. \ sverti; antsverti; apsverti; atsverti; dasverti; įsverti; išsverti; nusverti; pasverti; persverti; prasverti; prisverti; susverti; užsverti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • sverti — sver̃ti, svẽria, svė̃rė K, J.Jabl, DŽ, NdŽ, Slm, Dt, Erž, sverti, svẽria, svėrė NdŽ, J.Jabl, Zt, Vdn 1. tr. Q603, SD392, H, R, MŽ, Sut, N, Kos62, M, LL315, PolŽ44, Lkž, Žg, Zt nustatyti svorį svarstyklėmis: Ana su buonže svẽria linus, gijas J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antsverti — antsver̃ti, añtsveria, añtsvėrė (ž.) 1. S.Dauk žr. užsverti 2: Antsvėrė (užkabino) ant jo kaklo aukso retežį M.Valanč. | refl. intr., tr.: Agatė antsisvėrė su maišeliu, užsidengė su skepeta lig akių M.Valanč. Tie basoms kojėms, batus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsverti — apsver̃ti, àpsveria, àpsvėrė tr., apsverti, àpsveria, apsvėrė 1. Š, ETŽ sveriant apgauti, nusukti svorį: Žmonės buvo tikri, kad niekas jų neapsvers A.Vencl. Pirkau meisos – muni ant pusės kilogramo àpsvėrė Vkš. 2. J apsunkinti, prislėgti. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsverti — atsver̃ti, àtsveria, àtsvėrė NdŽ, atsverti, àtsveria, atsvėrė Rod 1. tr. SD217, Q14, R, R97,116, MŽ15,127,152, Sut, M, Š, LL123, Lkž, Vkš sveriant atmatuoti tam tikrą kiekį: Atsvėrė jam už darbadienius tiek visokio javo, kad poriniu vežimu vos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dasverti — ×dasver̃ti, dàsveria, dàsvėrė (hibr.), dasverti, dàsveria, dasvėrė 1. tr. SD45, KlG170, LVI442 sveriant pridėti, papildomai atsverti tam tikrą kiekį. 2. intr. SD190, Sut, N būti reikiamo svorio. sverti; antsverti; apsverti; atsverti; dasverti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsvarstyti — NdŽ iter. išsverti: 1. KI162, Rtr, LVl808, Ser Išsvarstyti dalimis BŽ468. Išsvar̃stė [miltus] po kilogramą Krš. | refl. tr.: Duok mums tik patį jautį, mes aną pasipjausma, sukaposma ir išsisvarstysma Vkš. 2. Š, KŽ Išsvar̃stė visus kerus J. Davė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsverdinti — 1 išsver̃dinti tr.; LL298 cur. išsverti 4. sverdinti; išsverdinti; pasverdinti; susverdinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsvėrimas — išsvėrìmas sm. (2) KI162, NdŽ → išsverti 1, 4, 6. svėrimas; apsvėrimas; atsvėrimas; išsvėrimas; nusvėrimas; pasvėrimas; persvėrimas; prisvėrimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusverti — nusver̃ti, nùsveria, nùsvėrė Š, nusverti, nùsveria, nusvėrė 1. tr. SD387, R390, MŽ525, N, K, NdŽ, Vgr, Slnt, Jrb, Slč atsverti, pasverti: Nusver̃k man svarą druskos KI34. Nùsvertus grūdus pildavo į vieną krūvą Smln. Su bezmėnu svėriau, gal i… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasverti — pasver̃ti, pàsveria, pàsvėrė tr., pasverti, pàsveria, pasvėrė 1. SD272, R40, MŽ, Sut, N, K, M, Š, Kv, Žd, Vlkv, Mrj, Grk, Sb, Ad, Lnt nustatyti svorį: Ant buonžės pasverk lašinius J. Pirmiau kiaulę pasver̃kiam, o paskuo aplink piningus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”